Vitrina.lt - turtiniai mainai, nekilnojamojo turto portalas. Galite išsinuomoti, nusipirkti nekilnojamojo turto, taip pat galimi ir nepiniginiai mainai, siūlykite. Viskas vyksta be tarpinininkų, todėl kaina neužkelta. Tarpinininkai, jei norite padėti man išnuomoti ar parduoti turtą, galite kreiptis ir padėti. Kolkas vienas portalo tikslas - pasiūlyti tai ką turiu.

Skambinti: +370 615 97 533 (86 15 97 533) - Meilė.
Laiškas: intro@intro.lt

Nuotraukos architektūros tematika, fotografas Vygandas Šimbelis, Stavanger miestas Norvegijoje 2008.